Traumacentrum West

Het LUMC, het HagaZiekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden vormen samen het Traumacentrum West. Met het LUMC als coördinator en penvoerder. Traumacentrum West is een netwerkorganisatie en één van de elf Traumacentra in Nederland. U kunt hiernaast op het pijltje naar beneden klikken om de verschillende nieuwsbrieven door te kijken.